Μόνο πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προΐόν μπορούν να το βαθμολογούν.
Μόνο οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προΐόν μπορούν να γράψουν κριτική για αυτό.