Καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας!
Κατηγοριες

0

Αρχική ΑΘΛΗΜΑΤΑ Ποδόσφαιρο ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ MANCHESTER CITY Boot Bag FD

ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ MANCHESTER CITY Boot Bag FD

Τιμή: €10.22
Χωρίς μέγεθος/One size:
 • Χρώμα:
 • Άθλημα:
 • Υλικό:
 • Είδος Αξεσουαρ:
Ποσότητα:
+ -

Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι για τις αγορές στο "SPORTEZO.COM"

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του ηλεκτρονικού καταστήματος "Sportezo.com"

Ι. Εισαγωγή

Άρθρο 1  Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις προορίζονται για να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ του ηλεκτονικού καταστήματος " Sport Respect ” LTD 202 103 047ΑΦΜ αναφερόμενος πιο κάτω σαν ΕΜΠΟΡΟΣ, και των πελατών αναφερόμενοι πιο κάτω ως ΧΡΗΣΤΕΣ  του ηλεκτρονικού καταστήματος " Sportezo.com ", στο εξής " Sportezo.com " LTD.

II. Στοιχεία εμπόρου

Άρθρο. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την Πράξη του Καταναλωτή:

1. Όνομα του εμπόρου: “ Sport Respect ” LTD

2. Έδρα: Βουλγαρία

3. Λεπτομέρειες, E-mail: info@Sportezo.com, τηλ.: +302122147779

4. Έναρξη στα δημόσια μητρώα: 202 103 047 ΑΦΜ + Data Διαχειριστής Αριθμός πιστοποιητικού: № 275826

Εποπτικές Αρχές:

(1) Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων
Διεύθυνση: Πόλη: Σόφια, Βουλγαρία οδός " Ιβαν Εβστατιεβ Γεσοβ 15 "
Τηλ: +359 (02) 915-35-18
Φαξ: +359 (02) 915-35-25
Email: kzld@cpdp.bg
Website: www.cpdp.bg

(2) Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών 
Διεύθυνση: ΤΚ: 1000 Πόλη Σόφια Βουλγαρία οδός : Σλαβεικοβ 4Α 3, 4 και 6 όροφος.
Φαξ: +359 2 / 988 42 18
Προστασία καταναλωτή: 0700 111 22
Website: www.kzp.bg

(3) Αρχή προστασίας Ανταγωνισμού 
Χώρα Βουλγαρία , πόλη Σόφια τκ: 1000 Διεύθυνση: Λεωφ. Βίτοσα 18
Τηλ: +359 2 935 61 13
Φαξ: +359 2 980 73 15
Website: www.cpc.bg

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Sportezo.com.

Άρθρο 3.Το  Sportezo.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα-e-shop, με πρόσβαση από την σελίδα http://sportezo.com / , μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να υπογράφουν συμβόλαιo και συμβάσεις πώλησης και παράδοσης των αγαθών που προσφέρονται από την Sportezo.com συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Να πραγματοποιούν εγγραφή και να δημιουργούν προφίλ στο ηλεκτρονικό κατάστημα Sportezo.com για την προβολή και τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών και να παρέχουν πληροφορίες.

2. Να εξετάζουν τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παράδοση τους.

3. Να συνάπτουν συμβάσεις για την πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Sportezo.com.

4. Να λαμβάνουν συνδέσμους και να κάνουν τις πληρωμές τους σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν επισυνάψει με το ηλεκτρονικό κατάστημα Sportezo.com, σύμφωνα με τους όρους του Sportezo.com για τα  ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

5. Να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από Sportezo.com

6.Να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με την σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με την Sportezo.com μέσω του προφίλ της σελίδας του Sportezo.com,οι οποία βρίσκεται στο διαδίκτυο.

7. Να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του Sportezo.com στο διαδίκτυο.

Άρθρο. 4. Ο έμπορος παραδίδει τα εμπορεύματα και διασφαλίζει τα δικαιώματα των χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, με καλή πίστη, βάση τις καλής πρακτική, καταναλωτικά ή εμπορικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την πώληση των αγαθών που προσφέρονται από Sportezo.com μέσω της σελίδας του εμπόρου, διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της στο http://www. Sportezo.com/. Η σύμβαση είναι στη Ελληνική γλώσσα και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του εμπόρου.

(2) στα πλαίσια μιας σύμβασης για την αγορά αγαθών, ο έμπορος πρέπει να παραδώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα των αγαθών στον χρήστη, που προσδιορίζονται σε αυτόν μέσα από την ιστοσελίδα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθος εισαγωγή πληροφοριών, όχι αργότερα από ό, τι χρειάζεται μια δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης με τον προμηθευτή. 

(3) Οι χρήστες πρέπει να καταβάλλουν τα ποσά για τα αγαθά που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Sportezo.com και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν ανέρχονται στην τιμή που δηλώθηκε από τον έμπορο στη διεύθυνση του Sportezo.com στο Διαδίκτυο.

(4) Ο έμπορος παραδίδει τα αγαθά που ζητήθηκαν από τους χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την σελίδα του προμηθευτή Sportezo.com και υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Άρθρο. 6. (1) Ο χρήστης και ο έμπορος συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικών συμβάσεων σύμφωνα με τον νόμο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή και το άρθρο 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Θεωρείται, ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσειςκαι συμβάσεις που έγιναν από χρήστες του site έγιναν από  πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που παρέχονται από το χρήστη σε μια καταχώριση, εάν ο χρήστης έχει εισάγει το αντίστοιχο όνομα και τον κωδικό πρόσβασης.

IV. Εγγραφή για χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος Sportezo.com

Άρθρο. 7. (1) Για την χρήση του Sportezo.com και για τις συμβάσεις για την πώληση των αγαθών, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από το χρήστη που εκτελεί την online εγγραφή στην ιστοσελίδα του εμπόρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σ 'αυτό.

(3) Με την εισαγωγή των δεδομένων και πατώντας το κουμπί "Ναι, δέχομαι» και «Εγγραφή», ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει αυτούς τους όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενο τους και οφείλει να τους σεβαστεί.

(4) Ο προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του χρήστη με την αποστολή επιστολής από την ηλεκτρονική διεύθυνση που καθορίζεται από τον χρήστη. Δίνεται ο λογαριασμός του χρήστη  καθώς και μεταξύ αυτού και του προμηθευτή  των συμβατικών σχέσεων που προκύπτουν.

(5) Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και αληθή στοιχεία. Ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώσει αμέσως για τις όποιες αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στην εγγραφή του.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Άρθρο. 8. Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως την σελίδα του εμπόρου για να συνάψουν σύμβαση για την πώληση των αγαθών που προσφέρονται από τον έμπορο στην Sportezo.com.

Άρθρο. 9. Οι χρήστες συνάπτουν συμβόλαιο για την αγορά-πώληση με τον έμπορο κατά την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Πραγματοποίηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα Sportezo.com και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων, αν ο χρήστης δεν έχει μέχρι τώρα εγγραφει στο Sportezo.com
(2) Είσοδος στο σύστημα για την πραγματοποίηση παραγγελιών στο Sportezo.com μέσω ταυτοποίησης με το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης

(3) Επιλογή ενός η περισσοτέρων από τα προτεινόμενα προϊόντα Sportezo.com και την προσθήκη τους στον κατάλογο των προϊόντων για την αγορά.

(4) Επιλογή προϊόντων από τη λίστα των προϊόντων για αγορά, για τα οποία θα συναφθεί σύμβαση για αγοραπωλησία

(5) Παροχή στοιχείων για ολοκλήρωση της παραγγελίας

(6) Επιλογή της μεθόδου και της στιγμής της καταβολής του τιμήματος.

(7) Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο. 10. (1) Ο έμπορος και οι χρήστες συνάπτουν ξεχωριστές συμβάσεις για την πώληση των αγαθών όπως ζητήθηκαν από τους χρήστες, ανεξάρτητα οτι έχουν επιλεγεί από μια ηλεκτρονική δήλωση και ένα κατάλογο των προϊόντων για την αγορά.

(2) Ο έμπορος μπορεί να παραδίδει μαζί και την ίδια στιγμή ή ξεχωριστά τα προιόντα ανεηξάρτητα οτι προέρχονται απο ξεχωριστά συμβόλαια για αγορά και πώληση αγαθών.

(3) Τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα παρεχόμενα αγαθά πρέπει να ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση πώλησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα αγαθά που παραδίδονται δεν ισχύει και δεν έχει καμία βάση όσον αφορά τις συμβάσεις για την πώληση άλλων εμπορευμάτων. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει την ιδιότητα του χρήστη σύμφωνα με τον νόμο για την αρχή της προστασίας των καταναλωτών ,η άσκηση του δικαιώματος για άρνηση του συμβολαίου για την αγορά και πώληση ξεχωριστών αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις για αγορά και πώληση άλλων προϊόντων που παραδίδονται στον χρήστη.

Άρθρο. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων στην σύμβαση για αγορά και πώληση, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώνει ρητά και απερίφραστα τη σύμβαση και τα αγαθά για την εν λόγω ένσταση.

Άρθρο. 12. Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει για τις ατομικές συμβάσεις για την πώληση κατά τη διάρκεια της παραγγελίας αγαθών ή στην παράδοσή τους.

VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Άρθρο. 13. (1) Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος VII των όρων αυτών ισχύουν μόνο για τους χρήστες, για τους οποίου σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή για την εγγραφή στην Sportezo.com, απορρέει το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες σύμφωνα με τον Νόμο για την προστασία των καταναλωτών, τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και / ή της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

(2) Ο προμηθευτής δεν προσφέρει και δεν φέρει προμήθειες φαρμάκων, συνταγογραφούμενα  σε ανθρώπους που έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή σύμφωνα με την παράγ.1.

Άρθρο. 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρονται από τον Προμηθευτή ορίζονται ξεχωριστά στο προφίλ του Sportezo.com στην ιστοσελίδα του κάθε προϊόντος.

(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών που καθορίζονται από τον έμπορο στο προφίλ του κάθε προιόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα Sportezo.com.

(3) Το κόστος ή τα έξοδα αποστολής που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζονται από τον έμπορο και θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες ως προς την επιλογή των εμπορευμάτων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης

 (4) Οι μέθοδοι  πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και τις πληροφορίες για τον χρήστη μέσω του προμηθευτή Sportezo.com.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες βάσει της παρούσας ενότητας είναι η τρέχουσα κατά το χρόνο της απεικόνισης στο χώρο της παροχής Sportezo.com του πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Άρθρο. 15. (1) Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο έμπορος δικαιούται να λαμβάνει προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με την αγορά καταναλωτικών αγαθών και την παράδοσή τους.

(2) Ο χρήστης επιλέγει μόνος του εάν θα καταβάλει στον έμπορο το κόστος των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

(3) Εάν η αξία της σύμβασης του χρήστη είναι ισοδύναμη ή υπερβαίνει το 7500 EUR, η πληρωμή γίνεται μόνο με έμβασμα στον λογαριασμό του εμπόρου.

Άρθρο. 16
(1) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς κάποια αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αναφέρει τον λόγω της υπαναχώρησης , να υπαναχωρήσει απο το συμβόλαιο μέσα σε 7 ημέρες, οι οποίες μετράνε απο την ημέρα της παράδοσης των αγαθών.(2) Το δικαίωμα της υπαναχώρησης που δίνεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:  -Οταν παραδίδονται αγαθά ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές τους εξαρτώνται απο διακυμάνσεις χρηματοπιστωτικών αγορών τις οποίες ο έμπορος δεν είναι σε θέση να ελέγξει- Όταν παραδίδονται προιόντα τα οποία έχουν φτιαχτεί ειδικά για τον χρήστη ή με ειδική παραγγελία –Όταν παραδίδονται προιόντα , τα οποία απο την φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν ή υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί  η ποιότητα τους  -Όταν παραδίδονται ηχητικά αρχεία η εγγραφές βίντεο ή προιόντα λογισμικού των οποίων η συσκευασία τους είναι ανοιγμένη. Όταν παραδίδονται κατάλογοι, περιοδικά ή άλλα- Επίσης όταν επιστρέφονται χρησιμοποιημένα προιόντα, κατεστραμμένη ετικέτα ή/και εμφάνιση του προιόντος απο τον χρήστη. (3) Όταν ο έμπορος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να λάβει ο χρήστης, οι οποίες καθορίζονται απο το άρθρο 54 απο τον Νόμο Προστασίας του καταναλωτή , ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήση απο την σύμβαση σε διάστημα 3 μηνών ξεκινώντας απο την ημέρα τις παράδοσης των προιόντων. Όταν οι πληροφορίες απο αυτήν την παράγραφο έχουν δοθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο της υπαναχώρησης , τότε ξεκινάει το ίδιο να μετράει απο την ημερομηνία που έχει δοθεί. (4) Στην περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα στην παράγραφο 1 , τότε ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό πού έχει πληρώσει ο χρήστης το αργότερα σε 30 ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες μετράνε απο την ημερομηνία επιστροφής των προιοντων. Απο το ποσό που έχει πληρώσει ο χρήστης βάση συμβολαίου αφαιρούνται τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των προιόντων. (5) Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να φυλλάσει τα προιόντα που έλαβε απο τον έμπορο, την ποιότητα τους και την ασφάλεια τους στο διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. (6) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχωρήσης απο το συμβόλαιο, αφού εκφράσει γραπτώς το αίτημα του στον έμπορο στην διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω. Άρθρο 17. (1) Το χρονικό διάστημα για την παράδοση των προιόντων είναι προκαθορισμένο για κάθε ένα προιόν ξεχωριστά την στιγμή που συνάπτεται η σύμβαση με τον χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Sport respect. (2) Στην περίπτωση που ο χρήστης και ο έμπορος δεν έχουν ορίσει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παράδοση των προιόντων, ο χρόνος παράδοσης είναι 30 εργάσιμες ημέρεςοι οποίες μετράνε απο την ημέρα που ο χρήστης στέλνει την παραγγελία στον έμπορο, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Sportezo.com (3) Αν ο έμπορος δεν μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της σύμβασης, επειδή δεν έχει διαθέσιμο κάποιο προιόν , τότε είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον χρήστη και να επιστρέψει το ποσό της πληρωμής , σε περίπτωση που ο χρήστης έχει προχωρήσει σε πληρωμή στο διάστημα των 30 εργάσιμων ημερών, απο την ημερομηνία που ο έμπορος θα έπρεπε να είχε εκτελέση την σύμβαση  4)Στις περιπτώσεις στην παράγραφο 3 , ο έμπορος έχει το δικάιωμα να παραδώσει στον χρήστη προιόντα ίδιου τύπου, ποιότητας και αξίας. Ο έμπορος ενημερώνει τον χρήστη ηλεκτρονικά , για την αλλαγή στην εκτέλεση της σύμβασης. 5) Στην ππερίπτωση που π χρήστης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4 , τα έξοδα της αποστολής επιβαρύνουν τον έμπορο. Άρθρο. 18. Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να πληροί ολές τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην Βουλγαρική νομοθεσία, την νομοθεσία αναφορικά με τις ετικέτες, την διαφήμιση και την πώληση αθλητικών ειδών και αξεσουάρ.VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο. 19. (1) Ο προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα που έχουν παραδοθεί στον χρήστη που καθορίζεται κατά τη σύναψη της συμβατικής περιόδου.

(2) Εάν η προθεσμία σύμφωνα με την παραγ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των πλευρών που έχουν συνάψει συμβόλαιο, ο προμηθευτής παραδίδει και διαβιβάζει τα αγαθά σε εύλογο χρονικό διάστημα αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες.

Άρθρο. 20. (1) Ο χρήστης πρέπει να εξετάσει τα εμπορεύματα κατά την παράδοση και τη διαβίβαση από τον Ανάδοχο και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να ενημερώσει τον Προμηθευτή αμέσως.

(2) Εάν ο χρήστης δεν ενημερώσει τον προμηθευτή σύμφωνα με την παράγρ. 1 το εμπόρευμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί ως συμβατό με τις απαιτήσεις του χρήστη, εκτός από κάποια ελαττώματα

Άρθρο. 21. Ο έμπορος δεν υποχρεούται να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για τα εμπορεύματα.

Άρθρο. 22. Για τα θέματα του παρόντος κεφαλαίου που δεν αναφέρονται, εφαρμόζεται η εμπορική νομοθεσία.

IX. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο. 23. (1) Ο προμηθευτής θα λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

(2) Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο έμπορος θα αποστείλει τα δεδομένα μόνο για τη διεύθυνση e-mail που είχε καθοριστεί από τους χρήστες κατά τη στιγμή της εγγραφής.

(3) Ο έμπορος έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει τα δεδομένα σε μια τερματική συσκευή επικοινωνίας με το χρήστη, εκτός αν ο χρήστης εξέφρασε ρητώς τη διαφωνία με αυτό.

(4) Ο χρήστης ή ο καταναλωτής  συμφωνεί ότι ο προμηθευτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει e-mail στον χρήστη ή τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων  ενημερωτικών δελτίων  ή προτάσεων για την αγορά αγαθών, εφόσον υπήρχε εγγραφή του χρήστη ή του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του έμπορου.

(5) Ο χρήστης ή ο καταναλωτής  συμφωνούν ότι ο προμηθευτής μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα για τη συμπεριφορά του χρήστη ή τον καταναλωτή χρησιμοποιώντας το online κατάστημα του προμηθευτή.

Άρθρο. 24. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο έμπορος μπορεί να απαιτήσει απο τον χρήστη μερικά στοιχεία για την εξακρίβωση των στοιχείων του όπως και στοιχεία που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής του.

(2) Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής, ο έμπορος δικαιούται να εφαρμόσει τα εξαγγελθέντα "Διαδικασία για τους χαμένους ή ξεχασμένους κωδικούς πρόσβασης και ονόματα χρήστη», διαθέσιμο στο http://sportezo.com/forgot_pass.html


Χ. Τροποποίηση και πρόσβαση στους γενικούς όρους.
άρθρο. 25. (1) Οι παρόντες γενικοί οροι μπορούν να αλλάζουν απο τον έμπορο, κατι για το οποίο θα ενημερώσει με τον κατάλληλο τρόπο όλους τους χρήστες του Sportezo.com.
(2) O έμπορος και οι χρήστες συμφωνούν, οτι κάθε συμπλήρωση ή αλλαγή στους παρόντες γενικούς όρους θα είναι σε ισχύ σε κάθε μια απο τις παρακάτω περιπτώσεις:  
А) Μετά απο την κοινοποίηση για την αλλαγή ή τροποποίηση εκ μέρους του εμπόρου στους χρήστες και αν ο χρήστης δεν διαφωνήσει με αυτούς μέσα σε 14 ημέρες οτι δεν αποδέχεται την αλλαγή ή τροποποίηση. ή
Β) Μετά απο την δημοσίευση των όρων στην ιστοσελίδα του εμπόρου και αν ο χρήστης μέσα στο διάστημα των 14 ημερών δεν αρνηθεί την αποδοχή τους. 
Γ) Μετά απο την ρητή αποδοχή του χρήστη μέσα απο το προφίλ του στην ιστοσελίδα του εμπόρου.
(3) Ο χρήστης συμφωνεί , οτι όλες οι δηλώσεις του εμπόρου , σε σχέση με την αλλαγή των παρόντων όρων θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης την στιγμή της εγγραφής του . Ο χρήστης συμφωνεί , οτι η ηλεκτρονική αλληλογραφία, που έχουν αποσταλεί απο τον έμπορο δεν είναι απαραίτητο να έχουν ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι σε ισχύ.
Άρθρο. 26. Ο έμπορος δημοσιέυει τους γενικούς όρους στην διεύθυνση Sportezo.com, μαζί με κάθε αλλαγή ή τροποποίηση. 

ΧΙ. ΔΙΑΚΟΠΗ

Άρθρο. 27. Οι παρόντες όροι  και η σύμβαση του χρήστη με τον προμηθευτή διακόπτονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• κατά τον τερματισμό και τη δήλωση της  πτώχευσης ή χρεοκοπίας ενός από τα μέρη του συμβολαίου

• με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς

• με αντικειμενική αδυναμία κάποιας από τις πλευρές να ασκούν τα καθήκοντά τους

• Κατά την κατάσχεση ή τη σφράγιση εξοπλισμού από τις δημόσιες αρχές

• σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής του χρήστη στην ιστοσελίδα της Sportezo.com. Στην περίπτωση αυτή τα συνημμένα αλλά μη ολοκληρωμένα συμβόλαια για αγορά-πώληση , παραμένουν σε ισχύ και είναι προς ολοκλήρωση.

Άρθρο. 28. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του  ευχέρεια, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση για να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, εάν διαπιστώσει ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί την Sportezo.com κατά παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, τις νομοθεσίες της Βουλγαρίας, ή γενικά τα αποδεκτά πρότυπα δεοντολογίας τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

XII. ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο. 29. Ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει και να απαλλάσσει τον προμηθευτή σε αγωγές και άλλες απαιτήσεις από και προς τρίτους ( ανεξάρτητα εάν δικαιολογείται ή όχι) για όλες τις ζημιές και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση από (1) αδυναμία των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας σύμβασης, (2) παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της παραγωγής, μετάδοσης ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (3) η παράνομη μεταφορά σε άλλους των δικαιώματα που παρέχονται στον χρήστη για την διάρκεια και τους όρους της σύμβασης και (4) ψευδή δήλωση παρουσία ή απουσία των καταναλωτών ποιότητας σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο. 30. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλήματα στο Διαδίκτυο, τεχνικούς ή άλλους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθρο. 31. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τον χρήστη τους προς τρίτους.

(2) Ο προμηθευτής  δεν ευθύνεται για υλικές η μή υλικές ζημιές ή ασήμαντες βλάβες, με αποτέλεσμα την απώλεια κερδών ή ζημιές που προκαλούνται στο χρήστη κατά τη διαδικασία της χρήσης ή της μη χρήσης Sportezo.com και οι συμβάσεις για την πώληση από τον έμπορο.

(3) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Sportezo.com δεν είναι διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας.

(4) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τις ζημίες από τις απόψεις, σχόλια και τις δημοσιεύσεις στον τομέα των προϊόντων, ειδήσεις και άρθρα της Sportezo.com, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών για την υγεία των χρηστών.

(5) Ο έμπορος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το σχεδιασμό μετα απο αίτημα των χρηστών για δίαιτες και προγράμματα γυμναστικής.

Άρθρο. 32. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης της ασφάλειας του τεχνικού εξοπλισμού, προκαλώντας από αυτό απώλεια πληροφοριών, τη διάδοση πληροφοριών, την  πρόσβαση στις πληροφορίες, τον περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες επιδράσεις.

(2) Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση υπογραφής συμβολαίου για αγορά-πώληση, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων που νομιμοποιούνται σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο παρουσιάζεται ως χρήστης ,εάν από τις περιστάσεις μπορεί να κριθεί, ότι αυτό το πρόσωπο είναι χρήστης.

ΧΙΙΙ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο. 33. (1) Ο χρήστης και ο προμηθευτής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν τα αμοιβαία δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα και την προστασία των εμπορικών μυστικών που περιήλθαν σε γνώση τους στη σύμβαση επιδόσεων και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

(2) Ο χρήστης και ο προμηθευτής οφείλουν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο της σύμβασης να μην κάνουν δημόσια προφορική ή έγγραφη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους. Δημόσια κοινοποίηση μπορεί να θεωρηθεί η δημοσίευση της αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, φόρουμ στο διαδίκτυο, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες και άλλα.

Άρθρο. 34. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε μια ειδική σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του χρήστη υπερισχύουν τα ειδικά συμβατικά ρήτρα.

Άρθρο. 35. Πιθανή  αδυναμία οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων, θα ακυρώσει το σύνολο της σύμβασης.

Άρθρο. 36. Για τα θέματα αυτά στην σύμβαση που σχετίζονται με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης ,διέπονται  από τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 

Άρθρο. 37. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες, στις 18 Μαΐου 2013.

Νέα προιόντα

Bestsellers

 • ΤΥΠΩΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ Personalisastion Jersey SPORTEZO

  ΤΥΠΩΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ Personalisastion Jersey SPORTEZO

  -49%
  Τιμή: €1.53
  Τιμή καταλόγου: €3.00
  δείτε την έκπτωση
  Εκπτώσεις για εσάς
  Τιμή: €1.53
  Τιμή καταλόγου: €3.00
  Έκπτωση: €1.47 (49.00%)
 • ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΟΡΤΣ GIVOVA Pantaloncino One 0010

  ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΟΡΤΣ GIVOVA Pantaloncino One 0010

  -40%
  Τιμή: €4.60
  Τιμή καταλόγου: €7.62
  δείτε την έκπτωση
  Εκπτώσεις για εσάς
  Τιμή: €4.60
  Τιμή καταλόγου: €7.62
  Έκπτωση: €3.02 (39.63%)
 • ΚΑΛΤΣΕΣ GIVOVA Calza Calcio 0010

  ΚΑΛΤΣΕΣ GIVOVA Calza Calcio 0010

  -67%
  Τιμή: €2.55
  Τιμή καταλόγου: €7.66
  δείτε την έκπτωση
  Εκπτώσεις για εσάς
  Τιμή: €2.55
  Τιμή καταλόγου: €7.66
  Έκπτωση: €5.11 (66.71%)